07
Jul

Bagaimana Cara Menghitung Zakat Emas Yang Benar Di Islam?

Zakat emas, perak, atau logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Dalil mengenai kewajiban zakat atas emas...

Read More